Doelstelling

De doelstellingen van VINEX zijn even simpel als helder. VINEX wil de aanwezigheid van kwalitatief hoogstaand bereiksonderzoek waarborgen voor de Nederlandse markt. Alleen dan kan internet als mediumtype concurreren met de andere mediumtypen zoals televisie, radio, dagbladen en tijdschriften.