Nieuws

NOM Mediamerken: powered by NOBO en NPM

Geplaatst op 08 december 2017

Een mediamerk manifesteert zich allang niet meer via één platform. De digitalisering heeft er- voor gezorgd dat een merk op verschillende wijzen wordt benaderd. De vraag is in welke mate: welk deel is papier en welk deel is digitaal? NOM Mediamerken 2017 geeft daar antwoord op.

NOM Mediamerken 2017 is op 7 december jl. geintroduceerd en komt voort uit een fusie tussen de NOM Print Monitor en de NOBO-bereiksdata van websites en apps.Het resultaat is een database waarin 154 printmerken en 88 online merken zijn opgenomen. Van die 88 merken hebben 45 merken een papieren equivalent. GfK is verantwoordelijk voor de fusie van beide databronnen.

Koppeling
Bij de fusie wordt het leesgedrag van een NOM-respondent gekoppeld aan dat van een respondent uit NOBO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ruim 100 koppelvariabelen, waarvan geslacht, leeftijd en regio de belangrijkste zijn.

Doelgroepen en analyses
De database van NOM Mediamerken 2017 is omvangrijk. Naast de mogelijkheid om bereik en online bereik te kunnen analyseren, kan de gebruiker diverse achtergrondkenmerken toepassen. De rapportage kan plaatsvinden op merkniveau, maar ook op het volledige merkportfolio van een uitgever.

Meer informatie
Met NOM Mediamerken 2017 is de mediawereld een strategische planningstool rijker. De database geeft inzichten in de opbouw en het bereik van een mediamerk naar zowel print als digitaal. De analysemogelijkheden zijn talrijk.

In 2018 wordt de fusie tussen NPM en NOBO-data vier keer geactualiseerd. Neem voor meer informatie over NOM Mediamerken contact op met Irena Petric, directeur van NOM.

Extra check op data: uitlevering NOBO vertraagd

Geplaatst op 06 december 2017

De uitlevering van NOBO-data is door extra controles vertraagd. De nog uit te leveren data zal op 22 december a.s. verstrekt worden. Ook de backdata van week 38 t/m week 46 is momenteel niet bruikbaar.

Momenteel vinden er extra controles plaats op de NOBO-data. De checks die worden uitgevoerd door Kantar en ComScore hebben betrekking op de data van de afgelopen 10 weken.

Opnieuw uitgeleverd
De verwachting is dat de checks snel worden afgerond. Kantar zal de data van de bewuste 70 dagen opnieuw aanmaken en op de aangegeven datum uitleveren.

Advies
Omdat nog niet duidelijk is of en in hoeverre de bereikscijfers worden gecorrigeerd, verdient het de aanbeveling om mediaplannen en analyses te baseren op bereikscijfers van vóór 28 september jl. VINEX zal de datagebruikers van de checks en de dataleveringen op de hoogte houden.